در بسیاری از موارد شاهد طرح این بحث بوده ایم که چرا هنرهای سنتی در جامعه ی ما و بخش عمده ای از آن تنها از منظر یک اثر هنرمندانه مورد تامل قرار م

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

نقاشی ایران در سراسر تاریخ با فرهنگ‌های بیگانه و سنت‌های ناهمگون شرقی و غربی برخورد کرده و غالباً به نتایج جدید دست یافته است به راستی ادو

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

نخستین زبانی که کمدی الهی بدان ترجمه شده است اسپانیایی بوده است از زمان دانته به بعد علاوه بر محققین و دانشمندان که به تفسیر این کتاب پرداخت

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

در این پژوهش در ابتدا تعاریفی از خبر و واژه‌های مرتبط با آن را ارائه می نماییم و سپس وارد مقوله گرافیک شده و آنرا در چند پلان معرفی می کنیم

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

زیبایی را نمی توانیم تعریف کنیم به ناچار بایستی سخن آناتول فرانس را بپذیریم که ما هرگز به درستی نخواهیم دانست که چرا یک شی زیباست

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

کمدی حالت ستیزه جویانه ندارد زیرا موقعیتی را در هم می‌ریزد و سبب رهایی از تنش می‌شود امام درام در سوی دیگر ستیزه جویانه است زیرا بر مشکلات

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

درک و خلاقیت تصویری یا فقدان آن در کیفیت هنرهای تجسمی و آثار تصویری و حجمی عامل فوق العاده مؤثری است که هنرمند می تواند برای خلق اثر خویش آن

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود

در گذشته (مصورکردن) محدوده مشخصی نداشت و تخصص در آن دارای ویژگی معینی نبود هر کس که دستی به قلم مو داشت می توانست مصور یا تصویرگر باشد و هر هنر

برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

توضیحات بیشتر و دانلود